Koulutukset

IHMEELLISET VUODET -RYHMÄNHALLINTAMENETELMÄN KOULUTUKSET

Tämä konkreettinen koulutus on suunnattu päivähoidon henkilöstölle, opettajille ja lasten kanssa työskenteleville, jotka haluavat parantaa lasten sosiaalisia taitoja sekä käyttää työssään positiivisia ryhmänhallintamenetelmiä. Koulutuksessa annetaan välineitä myös käytöshäiriöisten lasten kanssa toimimiseen.

Koulutuksen tarkoituksena on edistää ammattilaisen taitoja käyttää positiivisia ja ennakoivia ryhmänhallintastrategioita ja kurinpitomenetelmiä. Sen avulla lisätään tietoisuutta, kuinka opettaa lapsille sosiaalisia, ongelmanratkaisu- ja vihanhallintataitoja. Tämän lisäksi koulutuksessa keskitytään keinoihin, joiden avulla voidaan tehdä tuloksellisesti yhteistyötä vanhempien kanssa tukeakseen heidän osallistumistaan koulutyöhön ja edistääkseen johdonmukaista ja kiinteää kodin ja päiväkodin/koulun yhteistyötä.

Menetelmä tutkitusti:
• Vähentää lasten aggressiivista ja häiritsevää käyttäytymistä
ryhmässä
• Parantaa lasten itsetuntoa
• Lisää lasten akateemista sitoutumista ja prososiaalista
käyttäytymistä
• Lisää lasten kouluvalmiutta
• Vähentää kasvattajan lapseen kohdistamaa kritiikkiä
• Lisää kasvattajan ryhmänhallintataitoja
• Lisää kasvattajan käyttämien kehujen ja kannustamisen määrää

Ryhmänhallintamenetelmän työpaja koostuu seuraavista osa-alueesta:

1. Käytöshäiriöiden taustaa ja ehkäisevät toimet
2. Ennakoiva suunnittelu käytöshäiriöisten lasten kanssa toimimisessa
3. Myönteisen käyttäytymisen edistäminen ryhmässä
4. Kannustimien käyttö lasten motivoinnissa
5. Häiriökäyttäytymiseen puuttuminen ja sen vähentäminen ryhmässä
6. Huono käytös kuriin tehokkaasti seuraamusten avulla

Koulutus on interaktiivinen ja se sisältää paljon teoriaa ja harjoitteita, ongelmatilanteiden ratkaisuja, ryhmätöitä ja DVD-esimerkkejä. Koulutus sisältää työssäoppimista välitehtävien muodossa. 

Kesto: 6 pv, koulutus toteutetaan osissa n. 3-4 viikon välein
Osallistujamäärä:  16 hlö/ryhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti päivähoidon henkilöstö, esi-ja alakoulujen opettajat
ja erityisopettajat. Koulutus soveltuu myös muille lasten kanssa työskenteleville
ammattilaisille.

Koulutuksen tueksi on tarjolla C. Webster-Strattonin kirja: Kuinka edistää lasten
sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja. Profami 2011.

 

Vanhemmuusryhmät

Vanhemmuusryhmät on tarkoitettu päiväkoti- ja alakouluikäisten käytöshäiriöisten lasten vanhemmille. 

Ryhmissä autetaan käytöshäiriöisten lasten vanhempia saamaan käyttöön uusia kasvatuksellisia keinoja. Pitkäjänteisellä lapsen hyvän käytöksen palkitsemisella sekä huonon käytöksen sammuttamisella saadaan muutoksia lapsen käyttäytymiseen ja kohennetaan lapsen itsetuntoa ja suoriutumista koulussa. Koulutuksissa korostetaan leikin tärkeyttä, erilaisten taitojen opettamista, vaikuttavaa kehumista, kannustimien käyttämistä, rajojen asettamista sekä keinoja puuttua tehokkaasti huonoon käyttäytymiseen.

Vanhemmuusryhmätoiminta tutkitusti:
• Vähentää lasten aggressiivista ja ärsyttävää käyttätytymistä ja lisää
prososiaalista käyttäytymistä
• Vähentää vanhempien ruumiillista kurittamista ja muita kovia
rangaistuksia
• Vähentää vanhempien stressiä
• Lisää vanhempien kykyä pitää kuria lapsilleen
• Lisää vanhempien uskoa omaan vanhemmuuteensa
• Verrattavissa tehokkuudessaan yksilöterapiaan samalla kun palvelee
määrällisesti viisi kertaa enemmän vanhempia samassa ajassa
• Vaikutukset säilyvät vähintään kolmen vuoden ajan koulutuksesta

Kesto: 12-20 kertaa viikoittain (ohjelmasta riippuen), n. 2-2,5 h kerrallaan
Osallistujamäärä: 10-14 henkilöä

Toiminnan tueksi on tarjolla C. Webster-Strattonin kirja: Ihmeelliset vuodet – Ongelmanratkaisuopas 2-8 –vuotiaiden lasten vanhemmille. Profami 2010.

 

Lasten ohjelmat

Sosiaalisten taitojen ja ongelmanratkaisu -opinto-ohjelma edistää lasten sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja. Aihealueita ovat: sopiva ryhmäkäyttäytyminen, ystävyystaidot, vihanhallinta- ja ongelmanratkaisutaidot, koulun ja päiväkodin säännöt sekä koulumenestys. Opinto-ohjelmaan kuuluu ennaltaehkäisevä Lasten Dinosauruskoulu ja PienryhmäDino.

Ohjelman tarkoituksena on ymmärtää tunteita ja oppia keskustelemaan niistä, oppia käyttämään tehokkaita ongelmanratkaisustrategioita, hallita vihaa, harjoitella ystävyys ja yhteistyö- ja ryhmäkäyttäytymisen taitoja. 

Lasten Dinosauruskoulu päiväkodissa ja koulussa 

Tämä 5-8 -vuotiaille lapsille suunnattu ennaltaehkäisevä ohjelma sisältää yli 120 opetustuokiota. Ohjelman tarkoituksena on parantaa suhteita ikätovereihin ja vähentää aggressioita kotona, päiväkodissa ja koulussa. Se voidaan toteuttaa luokassa tai ryhmässä kaksi tai kolme kertaa viikossa 15 -20 minuutin ajan, jolloin ryhmäkeskustelua seuraa pienet ryhmäharjoitukset. Kotitehtävien avulla kannustetaan myös vanhempia osallistumaan päiväkodin/koulun sääntöjen, sosiaalisten taitojen ja ongelmanratkaisutaitojen opettamiseen lapsilleen. Koulutuksessa käytetään apuna käsinukkeja.

PienryhmäDino 

PienryhmäDino on suunnattu erityisen haasteellisille lapsille pienryhmätoiminnaksi suosituksena 2 tuntia viikossa pienryhmissä (6 lasta/ryhmä), 18-20 viikon ajan. Sisällöt ovat samat kuin Lasten Dinosauruskoulussa. Suositeltavaa on, että samaan aikaan järjestettäisiin 2 tunnin viikoittainen vanhemmuusryhmä PienryhmäDinoon osallistuvien lasten vanhemmille. Näin vanhemmat voivat tukea lasten oppimia asioita myös kotona. Pienryhmää voivat ohjata esim. psykologit, kuraattorit, erityisopettajat ohjaajakoulutuksen jälkeen.

PienryhmäDino -ohjaajakoulutukset järjestetään kolmepäiväisinä tilauskursseina. Kouluttaja tilataan ulkomailta ja ryhmään mahtuu 24 ammattilaista. Kysy lisätietoja Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

 tILAUSKOULUTUKSET

Yhdistykseltä voi myös tiedustella räätälöityjä koulutuksia Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..