Ihmeelliset vuodet ry tukee lasten hyvinvointia ja kasvatusta Ihmeelliset vuodet –menetelmällä

 

Menetelmän avulla edistetään myönteisiä kasvatusmenetelmiä kouluissa, päiväkodeissa ja kodeissa, autetaan vanhempia ja ammattikasvattajia käsittelemään lasten käytöshäiriöitä sekä parannetaan vanhemman /ammattikasvattajan ja lasten välistä vuorovaikutusta.

Näiltä sivuilta löytyy tietoa menetelmästä, tarjolla olevista koulutuksista ja Ihmeelliset vuodet –yhdistyksen toiminnasta.

 

 

 

'Tehdään yhdessä lasten tulevaisuudesta parempi!'